Przetarg nieograniczony

Warszawa: Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie CKiK MSWiA analizatora do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag oraz krętka bladego (anty-Treponema pallidum) wraz z wyposażeniem, a także na zakup testów do wykonywania powyższej diagnostyki.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy,
Ogłoszenie nr 529929-N-2017 z dnia 09.06.2017 r.   (więcej…)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Warszawa: Przetarg nieograniczony na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej.

Numer ogłoszenia: 321707 – 2016; data zamieszczenia: 2016-10-12 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

(więcej…)

Przetarg nieograniczony

Warszawa: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych (liczników) do wykonania 30000 zgrzewów na posiadanych przez Zamawiającego zgrzewarkach COMPODOCK.
Numer ogłoszenia: 129977 – 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. (więcej…)