PRZETARG NIEOGRANICZONY

Warszawa: Przetarg nieograniczony na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej.

Numer ogłoszenia: 321707 – 2016; data zamieszczenia: 2016-10-12 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

(więcej…)

Przetarg nieograniczony

Warszawa: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych (liczników) do wykonania 30000 zgrzewów na posiadanych przez Zamawiającego zgrzewarkach COMPODOCK.
Numer ogłoszenia: 129977 – 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. (więcej…)

Przetarg nieograniczony

Warszawa: Przetarg nieograniczony na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej.
Numer ogłoszenia w BZP: 257708 – 2015; data zamieszczenia w BZP: 30.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi (więcej…)