Kontakt

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

02-507 Warszawa
ul. Wołoska 137
NIP: 521-32-99-095

tel.           022 508 13 12
tel.           022 508 12 10
tel./fax     022 508 24 62
fax           022 508 12 16