Praca w CKiK

Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA

poszukuje kandydata na stanowisko:

Pracownik w Dziale Ekspedycji Krwi

Pielęgniarka(arz)/Technik Analityki MED./Diagnosta Laboratoryjny

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy, m.in.:

1)       Realizacja zadań związanych z dystrybucją krwi i jej składników.

2)       Przyjmowanie dostaw.

3)       Nadzór nad przechowywaniem.

4)       Wydawanie krwi i składników na  zamówienia indywidualne.

5)       Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z wyżej wymienionymi procesami.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

konieczne:

  1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  2. Wykształcenie średnie/wyższe.
  3. Komunikatywność.
  4. Umiejętność pracy w zespole.

 

pożądane:

1. Umiejętność obsługi komputera.

2. Doświadczenie w pracy w Dziale Ekspedycji Krwi/Banku Krwi

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
2. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

a) w postaci elektronicznej:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@ckikmsw.pl, lub

b) w postaci papierowej: w Centrum pod adresem 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 (nowy pawilon IX piętro pokój 6 lub 8.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 508-12-10

Termin składania dokumentów: do 02.02.2018 r.

Inne informacje:

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z  2014  r. poz. 1502, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW można uzyskać pod adresem mailowym praktyki@ckikmsw.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm

Szanowni Państwo

W przesyłanych do CKiK MSW zgłoszeniach, uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997r, Nr 133, poz. 883).”

Zgłoszenia prosimy kierować na fax: 022 508 24 62 lub e-mail: info@ckikmsw.pl
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.