Strona główna

TRASA CZERWONEJ NITKI

11 czerwca na błoniach PGE Narodowego odbędzie się inauguracja „Trasy Czerwonej Nitki” popularyzującej ideę krwiodawstwa. W planie wydarzenia liczne atrakcje: koncerty zespołów De Mono i Loka, warsztaty i pokazy sportowe, symulatory bezpiecznej jazdy, atrakcje dla dzieci i młodzieży, mobilne punkty pobierania krwi i wiele innych aktywności. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Start atrakcji o godzinie 13:00. Bądź z nami i pokaż, że krew, to najcenniejszy dar, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi!

Wielki start Czerwonej Nitki Trasa Czerwonej Nitki Trasa Czerwonej Nitki - krwiodawstwo

INFORMACJA DLA KRWIODAWCÓW

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) w rozliczeniu podatku dochodowego za bieżący rok istnieje możliwość odliczenia od dochodu m.in. darowizny na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.

Podatnik ma prawo dokonać odliczenia w ramach darowizn limitowanych w wysokości nie większej niż 6% dochodu.

Wartość darowizny odpowiada wysokości ekwiwalentu pieniężnego obliczonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz. U. z 2004 r. Nr 263, poz. 2625).

Podstawą do odliczenia od dochodu będzie dokument wydawany przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym Honorowy Dawca Krwi w danym roku oddawał krew.

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

02-507 Warszawa
ul. Wołoska 137

e-mail: info@ckikmsw.pl

Dawcy krwi przyjmowani są:
- poniedziałek - piątek 7:30 – 13:00