Strona główna

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
02-507 Warszawa
ul. Wołoska 137

e-mail: info@ckikmsw.pl

Dawcy krwi przyjmowani są:
- poniedziałek – piątek 7:30 – 13:00

 

Drodzy Krwiodawcy

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zmianie uległy godziny pracy rejestracji.

  • Rejestracja będzie czynna w godzinach 7.30-11.00  do odwołania
  • Dawcy będą rejestrowani w grupach po 5 osób
  • Czas oczekiwania do rejestracji, jak do pobrania donacji może zostać wydłużony

Od dnia 16.03.2020 r. aż do odwołania, wejście do CKiK MSWiA  jest tylko przez Pawilon Główny szpitala od ul. Wołoskiej, wyłącznie za okazaniem legitymacji Honorowego Dawcy Krwi.

Jednocześnie informujemy, że wjazd na teren szpitala jest niemożliwy

Jak dotrzeć do CKIKMSWiA  

 

 

DYSKWALIFIKACJA – POBYT W REJONACH ZAGROŻONYCH ZAKAŻENIEM WIRUSEM COVID-19

W związku z sytuacja epidemiologiczną w zakresie czynników zakaźnych przenoszonych przez krew, ze względu na wystąpienie zakażeń Coronawirus COVID-19 obowiązuje 14 dniowa dyskwalifikacja dawców którzy przebywali poza granicami Polski

 

UWAGA
Szanowni Państwo,

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną uprzejmie informujemy, że dawcy krwi będą wpuszczani na teren CKiK MSWiA od godziny 7:30.

Ponadto, każdy dawca krwi, przed rejestracją, będzie miał obowiązkowo mierzoną temperaturę ciała.

 


Plakat_Coronavirus


 

Krew Ratuje Życie


e-krew

INFORMACJA DLA KRWIODAWCÓW

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) w rozliczeniu podatku dochodowego za bieżący rok istnieje możliwość odliczenia od dochodu m.in. darowizny na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.

Podatnik ma prawo dokonać odliczenia w ramach darowizn limitowanych w wysokości nie większej niż 6% dochodu.

Wartość darowizny odpowiada wysokości ekwiwalentu pieniężnego obliczonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz. U. z 2004 r. Nr 263, poz. 2625).

Podstawą do odliczenia od dochodu będzie dokument wydawany przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym Honorowy Dawca Krwi w danym roku oddawał krew.